Stavba Moravskoslezského kraje 2015 (RD Jaktař)

Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér s maximálním využitím charakteristického potenciálu parcely č. 2734/7 k.ú. Jaktař v optických vazbách na okolí. Ty lze charakterizovat svažitostí terénu, panoramatickým výhledem a inspirativní pozicí předválečného bunkru. Navržený rodinný dům je umístěn v severní části pozemku s orientací obytných místností do zahrady jižním směrem. Částečné zapuštění do terénu a výrazné betonové prvky vytváří z domu ideálního rezidenta v lokalitě
U Pevnůstky.

Rodinný dům je navržen jednopodlažní s plochou ozeleněnou střechou přecházející do terénu. Celková kompozice domu je sestavena ze dvou částí, které jsou s přihlédnutím ke konfiguraci terénu osazeny v různých výškových úrovních. Hlavní (obytná) hmota rodinného domu je doplněna podobně koncipovanou menší hmotou garáže. Rodinný dům je včetně garáže ze severní strany částečně zapuštěn do terénu. Ozeleněná střecha plynule přechází do rostlého terénu. Z jižní strany se dům pohledově otevírá. Všechny obytné místnosti navazují na velkorysou krytou terasu. Výrazným architektonickým prvkem je nad střešní rovinu vystupující hmota pracovny, jakási střešní pozorovatelna. Z roviny střechy vyrůstají „periskopy“ přivádějící světlo do technických a obslužných místností.

Pro rodinný dům je charakteristický pevnostní ráz inspirovaný nedalekým bunkrem předválečné obranné linie. Maximální použití pohledového betonu (případně imitace), expresivní tvary společně
s dřevěnou terasou jsou v kontrastu se zelenou střechou překrývající celý dům. Celkový výraz domu vzbuzuje dojem do terénu zapuštěné nenápadné a nedobytné pevnosti.

Materiálová a výrazová střídmost je zatažena i do interiéru. Zásadním motivem je hra světla, tmy
a stínů. Bylo použito jednotných obkladů a dlažeb imitujících kámen, světlé dřevo a teplých, světlých pastelových barev.

Konstrukčně je objekt řešen jako zděná jednopodlažní stavba zastřešená plochou střechou, ze které vystupuje hmota pracovny a světlíků. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, z keramických tepelně izolačních tvárnic typu Heluz tl. 300 mm, zadní stěna je provedena jako monolitická železobetonová. Vnitřní nosné zdi tl. 250 mm. Stropy monolitické železobetonové tl. 250 mm. Objekt je v místech možných tepelných mostů (základová deska, stěny) zateplen izolací (EPS, XPS) a na střeše je použita izolace tloušťky cca 350 mm. Střecha je plochá jednoplášťová, pokryta extenzivní zelení. Vytápění objektu je tepelným čerpadlem s rekuperací. Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem, na západní
a jižní straně doplněna venkovními žaluziemi. Fasáda hlavní hmoty je omítnutá hladká bílá, v místě vystupujících prvků šedá. Drobné prvky při zemi - plotové a opěrné zdi jsou z pohledového betonu.

Objekt RD je architektonickým řešením velmi moderní a nadstandardní. Umístění ve svahu umožňuje krásný výhled do okolí. Veliké prosklené plochy opticky spojují interiér s exteriérem – terasou.

Stavba je z tepelně technického hlediska řešena v klasickém standardu. Tepelná bilance je vylepšena trojskly v otvorových výplních Tepelným čerpadlem s rekuperací a podlahovým vytápěním. Energetická náročnost stavby je velmi nízká.