Stavba Moravskoslezského kraje

Stavba byla zahájena v únoru 2015. Nejprve byly odbourány všechny přízemní přístavby věže a vytvořila se tak představa o základových poměrech a existenci inženýrských sítí. Bylo zjištěno, že celá přístavba byla postavena na navážce. Z ekonomických a statických důvodů bylo rozhodnuto, že původně navržený systém mikropiloty bude v celé ploše…
Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér s maximálním využitím charakteristického potenciálu parcely č. 2734/7 k.ú. Jaktař v optických vazbách na okolí. Ty lze charakterizovat svažitostí terénu, panoramatickým výhledem a inspirativní pozicí předválečného bunkru. Navržený rodinný dům je…
Dům je dvoupodlažní, podélně orientován ve směru sever - jih při východní straně pozemku. Osazení je po vrstevnici, výškově 1 m nad východní hranou pozemku. Terén je modelován pro vymezení prostoru domu a zahrady, ve střední části je úroveň snížena, na západ je svahován k původní úrovni. Při vstupu jsou…
Výstavba RD byla situována do svažitého jižního pozemku, což ovlivnilo charakter stavby a jeho zasazení v terénu. Stavba je ze severní strany zasazena do terénu až do výše stropu 1. N.P., aby pak z jižní strany byla otevřena slunci. Atrium je využito pro umístění bazénu. RD je řešen jako dvoupodlažní…
Původně postavený objekt knížetem Lichnovským v r. 1826 byl několikrát přestavován pro různé účely použití – administrativa, ubytovna pro ovčáky, prodejna. Objekt je z cihlového zdiva, které je z velké části sanováno a staženo ocelovými táhly, nově jsou provedeny montované stropy z Hurdis vložek nosičů, lité anhydritové podlahy v I.…