KUPE

Kulturně-umělecký prostor KUPE jsme otevřeli ve zrekonstruované vodárenské věži u východního nádraží v Opavě v roce 2016.

Vodárenská věž, která byla postavena v poslední čtvrtině 19. století za účelem zajištění dostatečné zásoby vody pro provoz parních lokomotiv, byla bez využití více než 40 let. I přesto, že se jedná o kulturní památku, došlo ke značnému zanedbání její údržby a budova začala chátrat. „Rozhodli jsme se památku zachránit pro další generace, podařilo se nám ji koupit, zrekonstruovali jsme ji a nyní v ní provozujeme kulturní centrum, chceme tak prostor otevřít veřejnosti a dát budově nový význam,“ říká Vladimír Peringer, zakladatel stavební firmy Unicont a předseda obecně prospěšné společnosti Vodárenská věž Opava, pod jejíž záštitou je KUPE provozováno.

V budově bývalé vodárenské věže je nyní galerie specializující se na výstavy fotografií, které připravujeme ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Dramaturgem výstav je doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Multifunkční sál nabízí možnost provozování kina, které probíhá dvakrát týdně, koncertů, besed, přednášek a dalších akcí. Prostor samotné věže a venkovní terasu doplňuje stálá výstava děl akademického sochaře Kurta Gebauera a v objektu je také příjemná kavárna.

Přejeme si, aby bylo KUPE nezávislým kulturním prostorem, který Opavanům (a nejen jim) nabídne pestrý program od divadelních představení přes koncerty, filmové projekce a výstavy až k site-specific projektům či dalším novým formám uměleckých projevů. Dramaturgii sestavujeme tak, aby byla pro návštěvníky skutečným obohacením a přinesla do Opavy něco nového. Protože cílová skupina našich aktivit je široká, nejsme vyhraněni v oblasti hudebních stylů, zaměřujeme se jak na současné umění, tak také na prezentaci děl ověřených umělců. Vytváříme kulturní mix, který může zahrnovat prakticky cokoli, čemu prostory KUPE vyhovují. Důležitým společným jmenovatelem všeho, co v KUPE probíhá by však měla být vysoká umělecká úroveň a autentičnost.

Naši kavárnu a terasu otevíráme všem, kteří by k nám chtěli přijít tvořit, studovat nebo jen posedět a strávit pár příjemných chvil u dobré kávy. Věříme, že KUPE je pro mnohé z Vás inspirativním prostorem a také místem k relaxaci. Jsme připraveni jít vstříc novým nápadům a stát se spolutvůrci Vašich uměleckých počinů. Máte-li chuť a energii s námi v KUPE něco vytvořit, ozvěte se nám.

Více na www.kupecko.cz


CHARITA OPAVA

Naše společnost je sponzorem CHARITY OPAVA od roku 2000. Každoročně přispíváme na její činnost finančními prostředky a mimo jiné předáváme mimořádný finanční příspěvek u příležitosti výročí založení společnosti.
Více na www.charitaopava.cz