Historie společnosti sahá do roku 1991, kdy byl založen Unicont s.r.o., který se zabýval výhradně projektovou činností. V roce 1996 pak došlo k rozdělení na dvě samostatné firmy - Unicont Opava s.r.o. a Unicont inženýring s.r.o. Inženýring zůstal pouze u projektové činnosti a Unicont Opava s.r.o. začal působit na poli samotné realizace staveb a jí přidružených aktivit a tyto služby poskytuje dodnes.

V současné době ve společnosti pracuje cca 35 zaměstnanců, jak v oblasti THP, tak v oblasti dělnické. Našim zákazníkům poskytujeme služby nejen z kmenového pracoviště v Opavě, ale také z pobočky v Praze.

Seznam klientů za dobu našeho působení je již početný, a to na úseku státního, municipálního i soukromého sektoru. Ve specializovaných profesích spolupracujeme s osvědčenými dodavateli všech potřebných řemesel a jsme tak schopni zajistit veškeré požadavky zákazníků.