Stavba Moravskoslezského kraje 2011 (RD Krásné Pole)

Výstavba RD byla situována do svažitého jižního pozemku, což ovlivnilo charakter stavby a jeho zasazení v terénu. Stavba je ze severní strany zasazena do terénu až do výše stropu 1. N.P., aby pak z jižní strany byla otevřena slunci. Atrium je využito pro umístění bazénu. RD je řešen jako dvoupodlažní ustupující monolit, kdy stěny jsou provedeny jako ztracené bednění s výplní železobetonem a stropy jako monolitický železobeton. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem tl. 30 cm, pro úsporu energie použity solární panely na ohřev TUV i ÚT. Větrání zajištěno vzduchotechnikou s rekuperací. Střecha je po řádném zateplení pokryta fólií Arkoplan, částečně řešená nad I. NP jako extenzivní vegetační zelená plocha. Výplně otvorů mají trojité zasklení. V interiéru jsou použity výrazné architektonické prvky – vetknuté schodiště z bílého betonu, skleněné stěny, osvětlení apod. Podlahy, v nichž je zabudováno podlahové topení jsou kryty dlažbou nebo dřevěnou kantovkou. Venkovní bazén je situován v atriu, má posuvné zakrytí a je lemován dřevěnou terasou. U styku pozemku s komunikací je situovaná samostatná dvojgaráž se skladem a přístřeškem pro odpad. Celý objekt je zasazen do svažitého a členitého terénu, který dává možnost soukromí jeho uživateli.

a bazénem. Vetknuté schodiště, skleněné stěny a zábradlí i s dalším řešením interiéru a osvětlení působí velmi moderně a netradičně.

Stavba je z tepelně technického hlediska řešena v nízkoenergetickém standardu. Je zateplena 30ti cm pláštěm KZS, trojskly v otvorových výplních, rekuperací VZT, navíc je tepelná bilance vylepšována solárním ohřevem TUV a ÚT. Energetická náročnost stavby je velmi nízká.