Stavba Moravskoslezského kraje 2013 (RD Kozlovice)

Dům je dvoupodlažní, podélně orientován ve směru sever - jih při východní straně pozemku. Osazení je po vrstevnici, výškově 1 m nad východní hranou pozemku. Terén je modelován pro vymezení prostoru domu a zahrady, ve střední části je úroveň snížena, na západ je svahován k původní úrovni. Při vstupu jsou výškové úrovně děleny opěrnou zdí. Opticky je dům zapuštěn pod úroveň současného terénu.

Tvarově je dům členěn do dvou kubických hmot, které jsou do sebe zaklesnuty. První dvoupodlažní bílá hmota tvoří hlavní obytnou část, druhá přízemní dřevěná hmota (z východu) obsahuje garáž
a doplňkové prostory.

Koncepce domu vychází z charakteru místa, blízká zeleň a výhledy na okolní kopce, je postavena
na kontrastu jednoduchých lapidárních forem a podhorské krajiny, geometrická funkční architektura v přírodním rámci.

Dům z exteriéru působí kompaktním střídmým dojmem, vnitřní prostory jsou však více rozehrány. Hmota domu je členěna velkými okny, velkorysý výraz domu není tříštěn menšími okny či prvky.

V interiéru vzniká více typů prostorů, tyto jsou navzájem propojeny vertikálně či horizontálně
a současně jsou formou prosklených stěn spojeny s exteriérem přes lodžie a terasy, které vytváří polosoukromý venkovní prostor.

Architektura je minimalisticky střídmá s využitím přírodních materiálů (omítka, dřevo, beton, kov), vsazená do přírodního prostředí, hmota domu je oživena terasami a lodžiemi.

Konstrukčně je objekt řešen jako zděná dvoupodlažní stavba zastřešená plochou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, z keramických tepelně izolačních tvárnic typu Heluz tl. 450 mm, vnitřní nosné zdi tl. 200 mm. Stropy monolitické železobetonové tl. 200 mm. Objekt je v místech možných tepelných mostů (základová deska, stropy) zateplen izolací (EPS, XPS) a na střeše je použita izolace tloušťky cca 350 mm. Střecha je plochá jednoplášťová, pokryta kačírkem. Vytápění objektu plynovým kondenzačním kotlem. Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem, na západní a jižní straně doplněna venkovními žaluziemi. Fasáda hlavní hmoty je omítnutá hladká bílá, v místě lodžií tmavě šedá, fasáda druhé části je obložena modřínovým dřevěným obkladem kladeným svisle. Drobné prvky při zemi - plotové a opěrné zdi jsou z pohledového betonu.

Objekt RD je architektonickým řešením velmi moderní a nadstandardní. Umístění ve svahu umožňuje krásný výhled do okolí. Veliké prosklené plochy opticky spojují interiér s exteriérem – terasou.

Wellness místnost členěná na saunu, sprchový kout, WC a bazén – whirlpool s východem na jižní terasu je, dá se říci, nadčasová.

Stavba je z tepelně technického hlediska řešena v klasickém standardu. Tepelná bilance je vylepšena trojskly v otvorových výplních a podlahovým vytápěním. Energetická náročnost stavby je velmi nízká.