Stavba Moravskoslezského kraje 2006 (Albertovec)

Původně postavený objekt knížetem Lichnovským v r. 1826 byl několikrát přestavován pro různé účely použití – administrativa, ubytovna pro ovčáky, prodejna. Objekt je z cihlového zdiva, které je z velké části sanováno a staženo ocelovými táhly, nově jsou provedeny montované stropy z Hurdis vložek nosičů, lité anhydritové podlahy v I. N.P. s podlahovým vytápěním. Nově bylo velkoryse pojato široké dubové schodiště a otevřen původní půdní prostor k využití ve spojení s galerií a společenskými prostory.

Na objektu jsou instalovány původní repasované věžní hodiny s odbíjením. V II. N.P. jsou položeny masivní dubové podlahy a v celém objektu osazeny nové otvorové výplně z masivu a sádrové omítky. Celkový dojem z rekonstrukce doplňuje opravená původní fasáda se zachováním původních štukatur. Objekt je využíván jako „Ředitelství Hřebčína v Albertovci“.

I přesto, že stavba uvnitř dispozičně prodělala maximálně možných změn (včetně změny počtu podlaží), zůstal zachován její historický ráz a kontext s celým areálem, který byl vtisknut v 19. stolení rodem Lichnovských.

Při snaze zvýraznit historickou hodnotu objektu byly v maximální možné míře zachovány drobnosti, které zvýrazňují hodnotu v kombinaci s moderními materiály. Zejména se jedná o fragmenty povalového stropu, které byly restaurovány a částečně využity spolu s maximálním využitím částí původního krovu. Dále pak repase hodin, která nejen z exteriéru, ale také z interiéru podtrhuje snahu o zachování historizujících detailů.

Ačkoli byl objekt značně zdevastován (velké statické poruchy, značné zavlhnutí stěn, napadení dřevěných částí dřevokaznými houbami ap.), přesto bylo rozhodnuto přistoupit k variantě rekonstruovat celý objekt namísto demolice a výstavby nového (pravděpodobně levnějšího). Tímto počinem byla zahájena celková revitalizace areálu v původním duchu a je zřejmé, že odkaz rodu Lichnovských nejen v podobě např. zámku v Hradci nad Moravicí, ale také Hřebčína Albertovec bude žít.