Sociální bydlení Havlíčkova č. p. 1 v Brance u Opavy

Podrobnosti projektu

  • Investor: Obec Branka u Opavy
  • Lokalita: Branka u Opavy