Historie správcovské činnosti naší firmy započala správou velkých skleníkových areálů  pro Pozemkový fond ČR a postupně byla rozšiřována nabytím vlastních bytových domů a pověřením správou bytových i nebytových prostor Pozemkového fondu a soukromých osob.

Za celou dobu poskytování těchto služeb jsme nabyli spoustu zkušeností, které můžeme dalším potencionálním zákazníkům nabídnout.  

NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

Provozní:

 • technická evidence domu, bytů, nebytových prostor
 • evidence vlastníků bytů a nebytových prostor, sledování změn vlastnictví,
 • evidence nájemců a dalších uživatelů v programu DES (Domovní evidenční systém)
 • zajištění smluvních dodávek médií ( elektrické energie pro společné prostory domu, voda, teplo, servis a revize výtahů, STA aj.)
 • odečty poměrových měřidel vody a tepla, zajištění montáže a výměny měřidel

Technická:

 • zajištění instalatérských, topenářských, plynařských, elektrikářských a zámečnických prací
 • zajištění pravidelných revizí tech. zařízení dle příslušných norem
 • zajištění běžných oprav a údržby ve společných částech domu
 • organizace a zajištění rozsáhlých oprav a rekonstrukcí společných částí domu

Ekonomická: 

 • předpis zálohových plateb spojených s vlastnictvím/užíváním bytů a nebytových prostor
 • kontrola úhrad předepsaných plateb, vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro vymáhání plateb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur, včetně kontroly věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny
 • vyúčtování zálohových plateb na jednotlivé vlastníky/uživatele bytů a nebytových prostory

 

Osvědčení správa majetku a provoz budov

 Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pospíšil, tel.: 553 610 712, 602 520 444, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.