Ocenění

Soutěž Best of Realty — Nejlepší z realit vznikla v roce 1999 a od data svého založení mapuje a oceňuje nemovitosti realizované na území České republiky, které byly nově vybudovány či prošly zásadní rekonstrukcí. V soutěži Best of Realty — Nejlepší z realit jsou oceňovány projekty, které významným způsobem reprezentují…
Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny. Posláním soutěže je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky. Účastníci soutěže odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem.…
Dne 10. 5. 2018 jsme převzali ocenění od zástupců spolku ZA OPAVU za přeměnu bývalé vodárenské věže na kulturně-umělecký prostor KUPE. Porota ocenila revitalizaci nevyužitého chátrajícího objektu na unikátní kulturní centrum s promyšleným a originálním provozem uvnitř i na terase. Na cenu J. M. Olbricha bylo nominováno 11 rekonstrukcí staveb…
Stavba byla zahájena v únoru 2015. Nejprve byly odbourány všechny přízemní přístavby věže a vytvořila se tak představa o základových poměrech a existenci inženýrských sítí. Bylo zjištěno, že celá přístavba byla postavena na navážce. Z ekonomických a statických důvodů bylo rozhodnuto, že původně navržený systém mikropiloty bude v celé ploše…
Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér s maximálním využitím charakteristického potenciálu parcely č. 2734/7 k.ú. Jaktař v optických vazbách na okolí. Ty lze charakterizovat svažitostí terénu, panoramatickým výhledem a inspirativní pozicí předválečného bunkru. Navržený rodinný dům je…
Dům je dvoupodlažní, podélně orientován ve směru sever - jih při východní straně pozemku. Osazení je po vrstevnici, výškově 1 m nad východní hranou pozemku. Terén je modelován pro vymezení prostoru domu a zahrady, ve střední části je úroveň snížena, na západ je svahován k původní úrovni. Při vstupu jsou…
Výstavba RD byla situována do svažitého jižního pozemku, což ovlivnilo charakter stavby a jeho zasazení v terénu. Stavba je ze severní strany zasazena do terénu až do výše stropu 1. N.P., aby pak z jižní strany byla otevřena slunci. Atrium je využito pro umístění bazénu. RD je řešen jako dvoupodlažní…
Původně postavený objekt knížetem Lichnovským v r. 1826 byl několikrát přestavován pro různé účely použití – administrativa, ubytovna pro ovčáky, prodejna. Objekt je z cihlového zdiva, které je z velké části sanováno a staženo ocelovými táhly, nově jsou provedeny montované stropy z Hurdis vložek nosičů, lité anhydritové podlahy v I.…

Soutěž STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a svá díla realizují v kraji a nově i mimo území MSK.

Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenční účely.

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje jedenáctičlenná odborná porota, která se skládá ze zástupců vyhlašovatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Ze členů poroty je vždy před začátkem nového ročníku hlasováním volen předseda. Společně tak mohou jednotlivé stavby hodnotit dle kritérií níže.

Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí
  • kvalita a jakost stavebních prací
  • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
  • plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby
  • zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, ekologické hledisko apod.)