Unicont Opava s.r.o. - Aktuality

V rámci dotačního Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 společnost získala neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na poslední část konverze objektu vodárenské věže v Opavě.

Cílem projektu je dokončení neopravených podlaží a zpřístupnění prostor veřejnosti. Doplní se stávající opravená část, bude zvětšena plochy pro výstavy, performance, přednášky, prezentace i promítání.

Realizace: 1/2019 – 11/2020

Soutěž Best of Realty — Nejlepší z realit vznikla v roce 1999 a od data svého založení mapuje a oceňuje nemovitosti realizované na území České republiky, které byly nově vybudovány či prošly zásadní rekonstrukcí. V soutěži Best of Realty — Nejlepší z realit jsou oceňovány projekty, které významným způsobem reprezentují úspěchy a schopnosti architektů, stavitelů, projektantů, developerů.

Dne 21. 11. 2016 získala naše společnost Zvláštní cenu poroty za projet Vodárenská věž Opava. Porota ocenila nevšední revitalizaci, rekonstrukci a dostavbu technické památky vodárenské věže pro parní lokomotivy na nádraží v Opavě.