Dotace Moravskoslezského kraje

17. prosinec 2019

V rámci dotačního Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 společnost získala neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na poslední část konverze objektu vodárenské věže v Opavě.

Cílem projektu je dokončení neopravených podlaží a zpřístupnění prostor veřejnosti. Doplní se stávající opravená část, bude zvětšena plochy pro výstavy, performance, přednášky, prezentace i promítání.

Realizace: 1/2019 – 11/2020


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/301270/virtual/www/templates/jf_couda/html/com_k2/default/item.php on line 260